Welkom op de website van Zonnepark Bankhoef

 

 

Zonnepark Bankhoef is een initiatief van Energiecoöperatie Leur e.o. en duurzaam energiebedrijf Pure Energie. Het plan is een zonnepark van 25 hectare groot parallel aan de snelweg A50 nabij Leur (gemeente Wijchen). We betrekken hierbij de omgeving vanaf een vroegtijdig stadium. 

Van de beschikbare oppervlakte wordt minimaal 25 procent niet bebouwd met zonnepanelen, maar wordt gebruikt voor landschappelijke inpassing en ecologische verbeteringen. Dat resulteert in een zonnepark van netto 18,75 hectare. Een dergelijk zonnepark wekt circa 18 miljoen kWh per jaar op. Daarmee kan Zonnepark Bankhoef circa 10 procent van het huidige elektriciteitsverbruik in de gemeente Wijchen opwekken. 

De actuele stand van zaken leest u bij 'Stand van zaken'.
Meer informatie over Zonnepark Bankhoef en zonne-energie leest u bij 'Informatie' en 'Veelgestelde vragen'.

Na de zomer meer duidelijkheid
Na de zomer wordt bekend welk zonnepark of welke zonneparken een omgevingsvergunning mogen aanvragen.

¬© Zonnepark Bankhoef