Welkom op de website van Zonnepark Bankhoef

 

 

Zonnepark Bankhoef is een initiatief van duurzaam energiebedrijf Pure Energie. Het idee is een zonnepark van minimaal 20 hectare en maximaal 25 hectare groot parallel aan de snelweg A50 nabij Leur (gemeente Wijchen). Onze wens is om samen met de omgeving een concreet plan te maken en dat de omgeving mede-eigenaar wordt van het zonnepark.

Van de beschikbare oppervlakte wordt 25 procent niet bebouwd met zonnepanelen, maar wordt gebruikt voor landschappelijke inpassing en ecologische verbeteringen. Dat resulteert in een zonnepark van netto minimaal 15 hectare en maximaal 18,75 hectare. Een gebied met 15 hectare aan zonnepanelen wekt circa 15 miljoen kilowattuur (kWh) per jaar op. Een zonnepark van 18,75 hectare wekt circa 18 miljoen kWh op. Daarmee kan Zonnepark Bankhoef circa 8 tot 10 procent van het huidige elektriciteitsverbruik in de gemeente Wijchen opwekken. 

De actuele stand van zaken leest u bij 'Stand van zaken'.
Meer informatie over Zonnepark Bankhoef en zonne-energie leest u bij 'Informatie' en 'Veelgestelde vragen'.

Werkgroep praat over landschap en ecologie
Energiecoöperatie Leur e.o. en Pure Energie overleggen over een samenwerkingsovereenkomst.
Zonnepark Bankhoef

info@zonneparkbankhoef.nl

Dit idee is een initiatief van:

Pure Energie
Hengelosestraat 585                 
7521 AG Enschede                 

Postbus 3141
7500 DC Enschede

Tel.: 053 - 434 1200

 

¬© Zonnepark Bankhoef